Ing. Jaroslav Kyselica
CEO. Product engineering / Produktové inžinierstvo

Mobile:

+421 910 643 047

Teams:

Jaroslav.Kyselica@kysko.sk

Email:

Jaroslav.Kyselica@kysko.sk

KYSKO s.r.o
IČO (Reg. NO.): 55206727
DIČ (Tax. NO.): 2121930184

Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č. 44826/R

Bank connection: IBAN: SK38 1100 0000 0029 4814 4876


CONCEPT STUDY

 • Conceptual studies.
  Koncepčné štúdie.
   
 • Feasibility study.
  Štúdia vyrobiteľnosti.
   
 • Technical sketches and design.
  Technické náčrty a dizajn.

ENGINEERING & ANALYSIS

 • Sheet metal design.
       Konštrukcia plechových dielov.
 • Plastic part design.
       Konštrukcia plastových dielov.  
 • Engineering & design.
       Strojárska konštrukcia.
 • Reverse engineering.
       Reverzné inžinierstvo.
 • TECHNICAL DOCUMENTATION

 • Drawing documentation.
       Výkresová dokumentácia.
 • Tolerance analysis.
        Tolerančné analýzy.
 • CUSTOM MANUFACTURING

 • Custom manufacturing.
       Zákazková a malosériová výroba.
 • 3-axis milling services.
       3-osé frézovanie - plasty, drevo,       neželezné kovy.
 • Aesthetic rendering.
       Vizualizácie produktov.

 • Zákazníci / Customers:

  • IDEKON-SK s.r.o - https://idekon-sk.sk/
  • (Consulting v oblasti produktového vývoja a výrobných technológií)

  • MECASYS s.r.o  - www.mecasys.sk
  • (Konštrukcia meracích prípravkov pre automobilový priemysel)

  • Caertec s.r.o - www.caertec.sk
  • (Konštrukcia komponentov interiéru vozidiel)

  • MSM Banská Bystrica - www.msm.sk
  • (vizualizácia  mobilnej veže letovej prevádzky) 

  • VÝVOJ Martin, a.s. - www.vyvoj.sk
  • (Vývoj - konštrukcia a výrobno-technická dokumentácia pre energetické, priemyselné kontajnéry)

  • HuStra, s.r.o - https://www.hustra.sk/
  • Technologicko-výkresová dokumentácia pre nákladné vozidlá, statické výpočty) 

  co-engineering with VÝVOJ Martin a.s

  • ZKW Slovakia, s.r.o - https://zkw-group.com/sk
  • (Konštrukcia a vývoj svetelných systémov pre automobilový priemysel - Technické riadenie projektu + koordinácia členov projektového tímu)